Nemecko

Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť v Nemecku?

Nemecko: Zdravotná starostlivosť

Pre všetkých obyvateľov existuje všeobecná povinnosť zákonného alebo súkromného zdravotného poistenia (výnimku tvoria osoby, ktorých príjem prekračuje hranicu 50 850 EUR ročne stanovenú pre povinné poistenie).

Na dávky majú nárok tieto osoby:

  • osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť a osoby, ktoré sa zúčastňujú odbornej prípravy vrátane učňov,
  • dôchodcovia, ktorí boli poistení dostatočne dlhý čas,
  • nezamestnané osoby poberajúce podporu v nezamestnanosti,
  • zdravotne postihnuté osoby pracujúce v chránenej dielni,
  • osoby, ktoré sa zúčastňujú na odborných školeniach a osoby školené na určitý typ zamestnania v špeciálnych inštitúciách zameraných na prácu pre mládež (Jugendhilfe),
  • študenti študujúci na akreditovanej vysokej škole,
  • poľnohospodári a vypomáhajúci členovia rodiny,
  • umelci a spisovatelia,
  • osoby nemajúce žiadne iné právo na poskytovanie služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti (za určitých podmienok).

Nevyžaduje sa žiadna kvalifikačná lehota.

Dátum príspevku: 26.01.2020, aktualizované: 8.02.2020
Témy: Život a práca v EÚ, Sociálne zabezpečenie, II. Zdravotná starostlivosť

© Európska únia, 2012