Nemecko

Ako získať dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi v Nemecku?

Nemecko: Dávky sociálnej pomoci

Dávky sociálnej pomoci

Inštitúcia zodpovedná za poskytovanie sociálnej pomoci vykonáva rozhodnutia týkajúce sa žiadosti o vyplácanie dávok. Oprávnenosť požiadavky trvalej úplnej práceneschopnosti osoby na priznanie príplatku k dôchodku v starobe a v prípade zníženej schopnosti zarábania (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) stanovuje na základe potrieb zákonná inštitúcia dôchodkového poistenia. Inštitúcia zodpovedná za sociálnu podporu disponuje externým útvarom zameraným na overovanie životných a pracovných podmienok v jednotlivých prípadoch.

Dátum príspevku: 8.02.2020, aktualizované: 8.02.2020
Témy: Život a práca v EÚ, Pravidlá o voľnom pohybe pracovníkov, XI. Minimálne zdroje

© Európska únia, 2012