Nemecko

Ako získať v Nemecku dávku v nezamestnanosti

Nemecko: Dávky v nezamestnanosti

Podpora v nezamestnanosti

Ak chcete požiadať o vyplácanie dávok, musíte sa zaregistrovať ako nezamestnaný na úrade práce a požiadať o dávky.

Každú zmenu vo vašej osobnej situácii, ktorá môže mať vplyv na vaše nároky na dávky (napríklad poberanie dôchodku, získanie zamestnania), ste povinný automaticky oznámiť úradu práce.

Minimálne dávky pre uchádzačov o zamestnanie (podpora v nezamestnanosti II / sociálna pomoc)

Kým poberáte dávky, máte povinnosť dostavovať sa na požiadanie do príslušnej inštitúcie, ktorá vypláca minimálne dávky (tzv. sprostredkovateľňa práce). Každé neopodstatnené odmietnutie vyhovieť takejto žiadosti môže mať za následok postihy vo forme zníženia dávok.

Základný príspevok pre uchádzačov o zamestnanie je predmetom osobitného posúdenia. Sprostredkovateľňa práce rozhodne o žiadosti o vyplácanie dávok. Práceneschopnosť tiež posudzuje sprostredkovateľňa práce. Okrem toho, v prípade odvolania musíte od sprostredkovateľne získať odborné stanovisko. Sprostredkovateľňa práce má externý odbor na boj proti snahám o podvodné získanie dávok.

Dátum príspevku: 5.02.2020, aktualizované: 24.09.2020
Témy: Život a práca v EÚ, Sociálne zabezpečenie, X. Nezamestnanosť

© Európska únia, 2012