Nemecko

Dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi: Aké dávky sa poskytujú v Nemecku?

Nemecko: Dávky sociálnej pomoci

Dávky sociálnej pomoci

Štandardné sadzby (Regelsätze) stanovujú spolkové krajiny. Výška štandardnej sadzby sa líši v závislosti od veku a postavenia príjemcu v domácnosti. Od 1. januára 2011 sú bežné požiadavky (Regelbedarfe) v Nemecku takéto:

  • bežné požiadavky pre hlavu rodiny, ako aj pre osobu žijúcu samu: 374 EUR, bežné požiadavky, ak manželskí partneri alebo druhovia žijú spoločne: 337 EUR,
  • v prípade dospelých osôb, ktoré nežijú vo vlastnej domácnosti ani nežijú v spoločnej domácnosti s manželským partnerom, partnerom alebo takmer manželským partnerom: 299 EUR,
  • v prípade členov domácnosti vo veku do 6 rokov: 219 EUR,
  • v prípade členov domácnosti vo veku od 6 do 14 rokov: 251 EUR,
  • v prípade členov domácnosti vo veku od 14 rokov: 287 EUR.

K štandardnej sadzbe sa môžu poskytovať tieto príplatky:

  • príplatok na osobitné potreby pre určité skupiny (napr. deti, rodiny s jedným rodičom, tehotné ženy, osoby vyžadujúce osobitnú výživu z dôvodu určitej choroby atď.);
  • jednorazové dávky, ktoré nie sú zahrnuté ako paušál do štandardnej sadzby, napr. na prvotnú výbavu (a to aj v prípade tehotenstva a narodenia dieťaťa) alebopočiatočné vybavenie do domácnosti (vrátane domácich spotrebičov),
  • vzdelávací balíček (Bildungs und Teilhabepaket) pre deti a mladých ľudí, ktorý pokrýva osobitné potreby týkajúce sa školských výletov, personalizovaných školských potrieb, školskej dopravy, školských obedov, športových, kultúrnych a voľnočasových aktivití a za určitýchokolností aj podporu učenia/štúdia.
Dátum príspevku: 7.02.2020, aktualizované: 7.02.2020
Témy: Život a práca v EÚ, Sociálne zabezpečenie, XI. Minimálne zdroje

© Európska únia, 2012