Nemecko

Ako získať dlhodobú starostlivosť v Nemecku?

Nemecko: Dlhodobá starostlivosť

Lekársky odbor zdravotnej poisťovne pozostávajúci v zásade z lekárov a pracovníkov špecializovaných na poskytovanie starostlivosti vykonáva posudzovanie s cieľom určiť potrebu dlhodobej starostlivosti.

V rámci procesu posudzovania sa zohľadňujú štyri ukazovatele: osobná hygiena, strava, mobilita a vedenie domácnosti.

Dátum príspevku: 8.02.2020, aktualizované: 8.02.2020
Témy: Život a práca v EÚ, Sociálne zabezpečenie, XII. Dlouhodobá péče

© Európska únia, 2012