Bádensko-Württembersko

format_quote

Práca v Nemecku: Bádensko-Württembersko. Ponuky práce a voľné pracovné miesta v Bádensku-Württembersku (Baden-Württemberg), Nemecko. 

Odborné síly pro pečovatelskou a další činnost - Německo

Pracoviště: domovy pro seniory v Severním Porýní-Vestfálsku, Bavorsku a Bádensku-Württembersku - Ubytování zajištěno
Povolání: Ošetrovateľ, Opatrovateľka seniorov, Sociálny pracovník, Zdravotná sestra