Nemecko

Dlhodobá starostlivosť: Aké dávky sa poskytujú v Nemecku?

Nemecko: Dlhodobá starostlivosť

Vecné dávky

Okrem zákonných nárokov na odborné poradenstvo v oblasti starostlivosti vecné dávky zahŕňajú najmä:

  • poskytovanie domácej starostlivosti a pomoci v domácnosti prostredníctvom ambulantných stredísk alebo ošetrovateľov;
  • jednorazovú úhradu nákladov na rezidenčnú starostlivosť (vrátane krátkodobej starostlivosti (Kurzzeitpflege)).

(V prípade kategórie III je výška vecných dávok 1 510 EUR (od 1. januára 2012: 1 550 EUR) a v prípade tzv. núdze 1 918 EUR.)

Výška týchto dávok závisí od stupňa závislosti a je stanovená zákonom.

Okrem toho existujú sprievodné dávky dopĺňajúce domácu starostlivosť, ako napríklad odľahčovacia starostlivosť (Verhinderungspflege), krátkodobá starostlivosť (Kurzzeitpflege), ako aj denná a nočná starostlivosť (Tages- und Nachtpflege).

Dávky na domácu starostlivosť môžu byť doplnené aj o podporu a pomôcky určené na zjednodušenie poskytovania starostlivosti alebo činností v domácnosti alebo o opatrenia na zlepšenie životných podmienok.

Ďalšie príspevky na starostlivosť sú dostupné osobám, ktoré si vo všeobecnosti vyžadujú vysokú mieru starostlivosti (napr. osoby trpiace demenciou, mentálne postihnuté osoby a osoby s duševnými chorobami).

Dávky majú v prípade splnenia podmienok na vznik nároku neobmedzené trvanie.

Peňažné dávky

Ak si osoba vyžadujúca starostlivosť chce túto starostlivosť zabezpečiť sama, môže požiadať o príspevok na opatrovanie s cieľom zabezpečiť primeraným spôsobom nevyhnutnú základnú starostlivosť a pomoc v domácnosti. Výška tejto dávky sa líši v závislosti od miery závislosti. V prípade kategórie III je výška príspevku 685 EUR (od 1. januára 2012: 700 EUR).

Peňažné dávky a vecné dávky je možné skombinovať: ak osoba vyžadujúca starostlivosť požiada o čiastočné vecné dávky, má nárok aj na poberanie primeraného príspevku na poskytovanie starostlivosti. Okrem nároku na dennú starostlivosť môže osoba poberať 50 % vecné dávky alebo príspevok na starostlivosť.

Existuje možnosť voľného výberu medzi vecnými dávkami a peňažnými dávkami.

Dávky majú v prípade splnenia podmienok na vznik nároku neobmedzené trvanie.

Dátum príspevku: 8.02.2020, aktualizované: 8.02.2020
Témy: Život a práca v EÚ, Sociálne zabezpečenie, XII. Dlouhodobá péče

© Európska únia, 2012